Weidner Rescuers Prize

Carl Wilkens (middlepunt) en Damas Gisimba (rechter)

De Weidner Rescuers Prize wordt toegekend aan nog levende personen die hun leven hebben gewaagd om anderen te redden op manieren die herinneren aan de acties en de geest van John Weidner tijdens de Tweede Wereldoorlog. In december 2021 vierde de Weidner Stichting haar 25-jarig bestaan door voor de eerste keer de Weidner Redders Prijs van 25.000 dollar gezamenlijk toe te kennen aan Gisimba en Carl Wilkens voor hun onbaatzuchtige acties om meer dan 400 mensen te redden tijdens de Rwandese genocide.

De Rwandese genocide in 1994 was een van de snelste en meest efficiënte moordcampagnes in de geschiedenis van de mensheid. In een periode van ongeveer 100 dagen slachtten Hutu-milities systematisch niet minder dan 1 miljoen leden van de Tutsi-minderheidsstam af. Toen het moorden begon, was Damas Gisimba directeur van een weeshuis dat door zijn ouders was opgericht in de Rwandese hoofdstad Kigali. Hij en zijn broers verborgen vluchtende Tutsi’s in een ruimte boven het plafond en andere schuilplaatsen in het weeshuis. Gisimba gaf ook onderdak aan honderden Tutsi-wezen die een groot risico liepen te worden afgeslacht.

Carl Wilkens was een Amerikaanse hulpverlener die weigerde Rwanda te verlaten toen zijn werkgevers en het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken daartoe opdracht gaven. Hij bleef in het land uit solidariteit met zijn Rwandese vrienden en medewerkers. Hij was de enige Amerikaan die tijdens de gehele genocide in Kigali bleef. Toen een bloedbad deigde in het weeshuis, baande Wilkens zich een weg langs talloze controleposten van Hutu-milities om te doen wat hij kon om de slachting te voorkomen. Gisimba en Wilkens slaagden erin de moordenaars af te schrikken. Maandenlang werkten ze onder erbarmelijke omstandigheden om levensreddende hulp te brengen aan naar schatting 400 kinderen en anderen die anders zouden zijn gedood.

De familie Gisimba werkt nog steeds met kwetsbare jongeren via een naschools programma in Kigali. Wilkens is de oprichter van een non-profitorganisatie, World Outside My Shoes, die zich sinds 2008 inzet voor het bevorderen van empathie en respect voor de ander in tijden van polarisatie.

In 2022 zal een formeel evenement worden georganiseerd om zowel Gisimba als Wilkens te eren. De eerste Weidner Redders Prijs is mogelijk gemaakt door de vrijgevigheid van Larry en Gillian Geraty.

Het verhaal van Damas Gisimba en Carl Wilkens wordt verteld in deze documentaire, met dank aan het United States Holocaust Memorial Museum

De Weidner Redders Prijs is een humanitaire prijs die wordt toegekend aan nog levende personen die hun leven hebben gewaagd om anderen te redden, onderdak te bieden, te helpen of te beschermen op een manier die herinnert aan de daden en de geest van John Weidner tijdens de Tweede Wereldoorlog. De jury van de prijs wil personen onderscheiden die, zoals John Weidner, aan alle of enkele van de volgende criteria hebben voldaan:

1. Hun activiteiten hebben ontplooid over een aanzienlijke tijdsperiode,
2. Met groot gevaar voor eigen leven,
3. Met gebruik van geweldloze methoden,
4. Om het leven te redden van personen die geconfronteerd werden met genocide, etnische zuivering, politieke onderdrukking, door de staat gesponsord geweld, mensenhandel of religieuze vervolging.

De eerste prijs werd in december 2021, bij het 25-jarig bestaan van de Weidner Stichting, uitgereikt aan Damas Gisimba en Carl Wilkens voor hun onbaatzuchtige acties om het leven te redden van meer dan 400 mensen tijdens de genocide in Rwanda.

De voorzitter van het comité voor de Weidner Reddingsprijs, Michael Guillaume Besançon, is de zoon van Guillaume Besançon, die uit bezet Nederland ontsnapte met de hulp van John Weidner en de Dutch-Paris ontsnappingsroute. Michael raakte eind jaren zeventig persoonlijk bevriend met John, nadat John hem een gesigneerd exemplaar van “Flee the Captor” had gestuurd. Net als John en Naomi Weidner, was Michael eigenaar van een aantal natuur/gezondheidswinkels in Zuid-Californië. Hij is de gepensioneerde directeur van de afdeling Inkoop, Marketing/Communicatie en Distributie van Whole Foods Market. Michael is een toegewijde milieuactivist en voorvechter van dierenwelzijn en de rechten van arbeiders. Hij heeft een eredoctoraat in de menswetenschappen van de EARTH University in Costa Rica. In de afgelopen tien jaar was hij ook lid was van het bestuur van de EARTH University Foundation.

Weidner Rescuers Prize Endowment

De John Henry Weidner Stichting voor Altruïsme is een in de Verenigde Staten geregistreerde non-profit organisatie (501(c)(3). Wij proberen momenteel een miljoen dollar bijeen te brengen om de Weidner Rescuers Prize met regelmaat te kunnen uitreiken. Uw gift zal helpen om moedige actie in het heden te eren en te cultiveren in de geest van de Dutch-Paris ontsnappingsroute. Neem contact met ons op of lever vandaag nog een financiële bijdrage om de nalatenschap van John Weidner voor toekomstige generaties levend te houden.