Weidner Rescuers Prize

Weidner Rescuers Prize is een jaarlijkse humanitaire prijs die wordt toegekend aan nog in leven zijnde personen die hun leven hebben gewaagd om anderen te redden, onderdak te bieden, te helpen of te beschermen op een wijze die herinnert aan de daden en de geest van John Weidner tijdens de Tweede Wereldoorlog. De jury van de prijs wil personen onderscheiden die, net als John Weidner, aan alle of een aantal van de volgende criteria hebben voldaan:

1. Zich herhaaldelijk of gedurende een langere periode hebben ingezet:
2. Met groot gevaar voor eigen leven,
3. Met gebruik van geweldloze methodes,
4. Om het leven te redden van personen die geconfronteerd worden met genocide, etnische zuivering, politieke onderdrukking, door de staat gesponsord geweld, mensenhandel of religieuze vervolging.
De eerste prijswinnaar zal in november 2021 worden bekendgemaakt, op de 25e verjaardag van de Weidner Stichting.

De voorzitter van de Weidner Rescuers Prize Commissie, Michael Guillaume Besançon, is de zoon van Guillaume Besançon, die ontsnapte uit bezet Nederland met de hulp van John Weidner en de Dutch-Paris ontsnappingslijn. Michael raakte eind jaren zeventig persoonlijk bevriend met John, nadat John hem een gesigneerd exemplaar van “Flee the Captor” had gestuurd. Net als John en Naomi Weidner, was Michael eigenaar van natuur/gezondheidswinkels in Zuid-Californië. Hij is de gepensioneerde Senior Global V.P. van Inkoop, Marketing/Communicatie en Distributie voor Whole Foods Market. Michael is een toegewijde milieuactivist en voorvechter van dierenwelzijn en de rechten van arbeiders. Hij heeft een eredoctoraat in de menswetenschappen van de EARTH University, Costa Rica, waar hij de laatste 10 jaar ook bestuurslid was van de EARTH University Foundation.