Jobs
De Stichting van Weidner Contact Talen

Wat Wij Doen

De Weidner Foundation ondersteunt het werk van mannen en vrouwen met een heldhaftige en onzelfzuchtige moraal die, actief en grotendeels zelfstandig, politieke onderdrukking weerstaan. De Foundation is toegewijd aan het “reddersmodel”: mannen en vrouwen die de levens en de waardigheid van hun mede-wereldburgers redden zonder belangstelling voor een vergoeding of beloning.

De Weidner Foundation looft the Weidner Prize for Altruistic Service uit die vergezeld gaat van de Weidner Medallion en een bedrag van $25.000. De onderscheiding wordt toegekend aan een heldhaftige, onafhankelijk uitgevoerde actitviteit in tijden van tegenspoed of politieke of economische onderdrukking. Het bedrag dient te worden gebruikt om het altruïstische werk van de ontvanger te kunnen voortzetten. Indien mogelijk wordt de onderscheiding toegekend aan een man of vrouw die het reddersmodel in praktijk heeft gebracht. De Weidner Prize wordt toegekend door een subcommissie van de Raad van Beheer. Werknemers van non-gouvernementele organisaties komen niet voor de prijs in aanmerking.

Om de levens te gedenken van de mensen met wie hij heldhaftig samenwerkte, en van degenen aan wie hij op dappere wijze troost, een schuilplaats en veiligheid verschafte gedurende de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog, schonk John Weidner zijn persoonlijke correspondentie en eigendommen aan de Foundation ter illustratie en aanmoediging van een leven van barmhartigheid.

Daardoor biedt de Weidner Foundation ook toegang tot documenten en ontwikkelt het verscheidene onderwijsprojecten die onafhankelijke, niet-geïnstitutionaliseerde activiteiten van onze mede-wereldburgers en onszelf aanmoedigen en vormgeven.

Als oecumenische organisatie wordt, in de zoektocht naar voorbeelden van onzelfzuchtig, risicovol gedrag ten bate van anderen, geen onderscheid gemaakt naar religie, geloofssysteem, etniciteit of geslacht.

Verder beheert de Foundation het John Henry Weidner Center for Cultivation of the Altruistic Spirit, een bewaarplaats voor de eigendommen van John Weidner, een kleine bibliotheek en een thuis voor het geven van lezingen en lessen. Het Center ontwikkelt creatieve activiteiten die altruïstisch gedrag ontdekken, onderzoeken en aanmoedigen, inclusief boeken, films en onderwijsmaterialen. Indien uw school of organisatie daar belangstelling voor heeft kunt u contact met ons opnemen.

De Foundation maakt ook documenten en foto’s beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, zowel on-line als in meer traditionele vorm (bibliotheek). De meeste van John Weidner’s persoonlijke bezittingen, zoals medailles en onderscheidingen, zijn eveneens beschikbaar ter bestudering of om te fotograferen na overleg met het Center. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.