Inspirerende documentaire over John Weidner en de Nederlands-Parijs Escape Line De Weidner Foundation
De Stichting van Weidner Contact Talen
  Wat Wij Doen   Onderwijs  
  Wat Wij Doen   Onderwijs  

Inspirerende documentaire over John Weidner en de Nederlands-Parijs Escape Line

Kijk op Youtube

De Weidner Foundation

De Weidner Foundation werd in 1996 opgericht door John Weidner en zijn vrouw Naomi om de levens te gedenken van de mensen met wie hij heldhaftig samenwerkte, en van degenen aan wie hij op dappere wijze troost, een schuilplaats en veiligheid verschafte gedurende de Holocaust en daarna.

John Weidner schonk zijn persoonlijke correspondentie en eigendommen aan de Foundation ter illustratie en aanmoediging van een leven van barmhartigheid, daarmee de leiding van de Foundation steunend ze te gebruiken als potentiële modellen en leermiddelen om onzelfzuchtig, onafhankelijk en ongebonden gedrag, dat de waardigheid en veiligheid van anderen waarborgt, uit te dragen.

De Foundation beheert het John Henry Weidner Center for Cultivation of the Altruistic Spirit (altruïsme = onzelfzuchtigheid) waar op verschillende manieren de soort pro-activiteit die zo kenmerkend was voor Weidner en waar hij zijn hele leven in geloofde, wordt ontdekt, onderzocht en gestimuleerd. Het Center heeft vestigingen op het Atlantic Union College in South Lancaster, Massachusetts. De Raad van Beheer is een gevarieerd gezelschap van mannen en vrouwen die de verschillende groepen vertegenwoordigen waaraan Weidner gedurende zijn leven hulp heeft verleend, waarmee hij heeft samengewerkt en in wie hij geloofde om zijn denkbeelden over een gemeenschap van pro-actieve, onafhankelijke denkers en doeners verder te onderbouwen.